Massage | Sundhed | Trivsel

Persondatapolitik
Vinde Massage, Marianevej 63, 7800 Skive


Introduktion

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med
udførelse af behandlinger hos Vinde Massage.

Når du selv giver personoplysninger til Vinde Massage via mail, telefon eller direkte accepterer du, at dine
personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at Vinde Massage opfylder din
forespørgsel/behandling på den bedst mulige måde.


 
Vi passer godt på dine oplysninger!
Vinde Massage ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

. hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder med hensyn til behandling af
personoplysninger
. hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger


Dataansvarlig

Vinde Massage ejes af Ricco Vestergaard, der er den dataansvarlige for virksomheden.

Vinde Massages kontaktoplysninger er:

Marianevej 63
7800 Skive
Tlf.: 2097 7905
www.Vinde Massage.dk

Vinde Massage udfører håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan
behandles af Vinde Massage.


Vinde Massage indsamler følgende personoplysninger

Kunder

. Kontaktoplysninger: Navn, adresse, tlf./mobil nr., e-mailadresse
. Helbredsoplysninger


Formål

Vinde Massage indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder.

Eksempler på formål, hvortil Vinde Massage indsamler personoplysninger:

. Kontaktinformation til kunder
. Helbredsoplysninger til brug for behandlingsforløb


Personoplysninger slettes, når Vinde Massage efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme
oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Videregivelse af personoplysninger

Vinde Massage videregiver ikke personlige oplysninger til andre uden for virksomheden.

Vinde Massage benytter databehandlere til behandling og backup af data. Disse behandler udelukkende
oplysninger på Vinde Massages’ vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse
databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af
Persondataforordningen.

Sygeforsikringen Danmark
Det er Vinde Massages opgave at registrere, hvis der skal indberettes til ”Danmark”. Derefter sørger
Terapeutbooking for, at der indberettes automatisk én gang i døgnet til ”Danmark”.

Alle indberetninger krypteres og lever op til kravene i Persondataforordningen.

Sikkerhed

Vinde Massage har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger
hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes
kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af
persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

Cookies

Vinde Massage anvender ikke cookies.

Juridisk hjemmel (retslig grundlag)
Vinde Massage behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder:

. Samtykker

 

Dine rettigheder

Angående de personoplysninger, som vi har registreret om dig hos Vinde Massage,
så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen:

. Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger
. Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger
. Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger
. Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”
Ønskes sletning vil Vinde Massage slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de
personoplysninger, som Vinde Massage er pålagt at gemme iht. lovgivning
. Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med
undtagelse af de behandlinger, som Vinde Massage er pålagt at udføre iht. lovgivning
. Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet)
i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
. Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos Vinde Massage
. Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Vinde Massage
. Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet


Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har Vinde Massage 4 uger til at rette, slette, udlevere
eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse,
telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

Vinde Massage kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig
teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den
ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Vinde Massages’ behandling af personoplysninger kan
du henvende dig til:

Vinde Massage
Marianevej 63
7800 Skive
www.Vinde Massage.dk

Ricco Vestergaard
Tlf.: 2097 7905
E-mail: Ricco_madsen@yahoo.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle
kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk